Boekenissen

Meer van mijn eigen boekbelevingen kun je lezen bij 'Boekenissen' in de blog op deze site ...😀

 

Boekbelevingen

 

Hieronder kun je uw reactie / gevoel/ leeservaringen / dingen die je gehoord of gezien hebt, whatever ... , ventileren/delen.

Dit kan gaan over bepaalde leeservaringen, hoe je tot een bepaald boek gekomen bent etc....

 

(de redactie behoudt zich het recht voor om beledigende, discriminerende, pornografische berichten te weigeren en niet te plaatsen)

 

 

 

Godart Bosmans

10 november 2018

De boekenbeurs was weer een feest...

Vier zalen vol met leuke nieuwe en klassieke boeken.

Deugddoend was vooral de aandacht voor de jonge lezertjes. 

 

Voor mij de 10 Euro meer dan waard ondanks de andere meningen dat het gratis zou moeten zijn, Pieter Aspe indachtig...   

 

Godart Bosmans

9 november 2018

Psalm 23 is voor mij de Psalm der Psalmen.
Zo mooi, zo helend, zo ondersteunend maar uiteraard niet tot in het oneindige want ieders dagen zijn geteld... En dat, dat maakt ons één... 

Uit de Bijbel Psalm 23 (Psalm van David) De Heere is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. Hij vleit mij neer in grazige weiden Voert mij zachtjes aan stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel.Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid, om Zijns Naams wil Al ging ik ook in een dal van de schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want Gij zijt met mij Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij. Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht, tegenover mijn tegenpartijders Gij maakt mijn hoofd vet met olie, mijn beker is overvloeiende Immers zullen mij het goede en de weldadigheid volgen al de dagen mijns levens en ik zal in het huis des Heeren blijven in lengte van dagen.   

Adriaan Martens

5 november 2018

Blijkbaar moet men eerst ziek worden om met lezen te beginnen. Mijn eerste boek heb ik gekregen toen ik ernstig ziek thuis moest blijven. De meester van het eerste studiejaar gaf me het boek 'vakantie op de boerderij' kado. Hoe je op een boerderij vakantie kan nemen, was voor mij toen een raadsel. Als boerenzoon was het steeds hard werken. Nu kijk ik daar wel anders naar, elke dag met dieren bezig zijn of in de mooie natuur te kunnen vertoeven, lijkt me zalig. Ik denk dat het tijd wordt dat ik Pallieter nog eens lees... 😃

Kobe Hostyn

23 oktober 2018

Zelf ben ik een grote lezer, tv komt er niet veel bij kijken. ‘al is Netflix wel iets wonderbaarlijks’ 😊

Maar literatuur krijgt toch de meeste aandacht.

Hierbij een klein stukje van mijn Herman Brusselmans verzameling.

Wat ook mijn fav Belgische auteur is. 😊

 

Een deeltje van mijn bibliotheek waar het aangenaam vertoeven is.

Godart Bosmans

Gewoon bezig zijn met boeken, ze bekijken, vastnemen, ruiken, erin snuisteren, dingen ontdekken, nieuwe uitgaven volgen...

Een wereld op zich, continue in beweging doch ook statisch.

Kortom, een statische dynamiek...