Een knotwilg wordt horizontaal geplant als experiment - 29 maart 2021

Aanplant enkele Laurierplanten voor dichte beschutting - 29 maart 2021

Krulwilgen geplant - 29 maart 2021

De eerste bloesem is daar, de Pruimenboom - 27 maart 2021

Zicht vanachter de vogelkijkwand - 25 maart 202

Vogelkijkwand langs achteren - 25 maart 2021

24 maart 2021 - Ribes bloeit voor de eerste maal in 't Ebroekske

In de toekomst hopen we eveneens deze Blauwborst te spotten - 22 maart 2021 (deze zat in 't Viersels gebroekt)

Overgebracht plantgoed staat klaar - 18 maart 2021

Vogelkijkwand is een feit, de begroeiing kan zijn werk doen - 21 maart 2021

Barometer 't Ebroekske - 10 maart 2021

Vogelkijkwand in wording - 20 maart 2021

Ook de grootste stronk (Rode kornoelje) is geplant - 18 maart 2021

Planten uit de tuin worden herplant - 15 maart 2021

Winterkoning op 't hek aan de poort - 16 maart 2021