Op verkenning... (foto CdC)

Hier lag een hooiberg, klaar om in te zaaien...

Impressie...

Sporen van Waterhoen, een nieuwe waarneming !

Oost Indische kers als snoepje... (foto CdC)

Rijpende Lijsterbessen... (foto CdC)

Detail van de prachtige Moerasrolklaver (foto van CdC)

Het weike in strepen gemaaid...

De Bereklauw als snoeptafel voor verschillende insecten...

Gras groeit zienderogen...

Grote brandnetel op de voedselrijke bodem rondom de houtmijt als waardplant voor vele vlinders...

Vogelkijkwand meer en meer in 't groen...

Wilgeroosje heeft eveneens een plaatsje gevonden...

Acacia doet het goed...

Teunisbloem mag zich uitzaaien...

Gezien vanaf het poortje...

Even rusten...

De Kaardebol mocht blijven staan...

Oefenen met de bosmaaier...

Te hooi en te gras...

Eens vanuit een andere hoek...

Bijen zijn verzot op de Moerasrolklaver...

Rechts de Kaardebol...

't weike gemaaid...

Tweede maaibeurt is een feit...

Poelbiotoop in wording...

Spoor van de Bladmineerder...

Parelamaniet gespot...

De enige Verbena die er groeit, hopelijk zaait hij zich uit...