Eens de andere kant...

Vers gemaaid, heerlijke geur...

Mooie wolken boven 't Ebroekske...

Canadese guldenroede mooi geel bloeiend...

Altijd leven op de Buddlea... (foto CdC)

Er kan weeral gemaaid worden...

Een impressie...

Een afgeknakte wilg...

Op de hooiwal wil ook wel eens wat groeien...

Een boerenomheining rond de bijentuin in wording...

Het weike... (foto CdC)

En zakken maar... de eerste draadalgen verdrogen aan de kant en geven eerste groene voedingsbodem... (foto CdC)

Waar is de speld... (foto CdC)

De Braambessen zijn rijp en vooral...lekker (foto CdC)

Insectenhotel terug zichtbaar na het opschonen van de Knotwilgen in wording...

Straatzicht... (foto CdC)

Vlinderstruik in een hoekje... (foto CdC)

Er zijn ook paddenstoelen in de zomer... (foto CdC)

Na het verwijderen van een hooihoop ziet het er zo uit, klaar om in te zaaien...

Bloeiende kaardebol (foto CdC)

Prachtige bloem van Moerasspirea (foto CdC)

Een niet springende Sprinkhaan... (foto CdC)

Wilde bertram... (foto CdC)

St Janskruid (foto CdC)

Nog een laatste Koekoeksbloem... (foto CdC)

Blauw glidkruid (foto CdC)

De spontaan opgekomen Veenwortel... (foto CdC)

De Waterjuffer (wellicht een Watersnuffel) gespot aan de poel...

Gewone oeverlibel (foto CdC)

Eén van de buitenpaden... (foto CdC)

Gehakkelde aurelia (foto CdC)