Goedgeloof

Stan had een schaap met vijf poten
hij zou het in ‘t café verloten
heel ’t dorp kwam kijken
maar wat mocht blijken
het schaap had maar vier poten
daarom vroegen de dorpsgenoten
waar is die vijfde poot
toen zei Stan
die is al lang verloot

10 augustus 2022

Flow (Poëzie)

Tegenovergestelde tegenstrijdigheden
stormend kibbelend
rond de tafel van strijd

kortzichtige onwetendheid
argumentloos inhoud zoekend
zegevierend volkomen dwaas groeit

in het zog van een geest
die kudde in zich heeft
volgend zonder zien

9 augustus 2022

Woke-reflectie

Gaan de mensen met woke niet wat ver
vroeg een geërgerde Zeester
ach, zei de Forel
hebben ze geen problemen dan maken ze er wel
’t is me wat
weet je dat
ze zouden beter respect hebben voor de dieren
stoppen met namen als Dikkopje en stinkdieren

Trouwens, hoe zit het met de planten
weten die ook van wanten
wat met Zwarte els, Zwarte weduwe
Aapjesorchis en Stinkende gouwe
ook niet direct namen om van te houwe
maar neen liever maken ze zich dik
over een bagatel
of een muggeprik

8 augustus 2022

Kaartspel

Smoeltje toe achter het spel
kaarters kennen dat wel
ze verloor keer op keer
zelfs met een Aas en een Heer
doch ze hield vol
viel uit haar rol
want op den duur
speelde ze iedereen
van ‘t kastje naar de muur
toen werden de lippen stil van de kaartenman
die niet meer tegen deze vrouw winnen kan
zij kan nu zelfs met heel weinig troeven
in bijna elk spel de tegenspeler aftroeven

7 augustus 2022

 

Gastvrijheid

Toeristen overal
ze lijken ten aanval
terrasjes overvol
doe ze nog maar eens vol
horeca op volle toeren
hun mond niet te snoeren
uitbaters nemen het er graag bij
kassa's terug blij
ting ting ting
money is everything
toeristen welgekomen
laat uw geld maar stromen

6 augustus 2022

Wij en zij

Waar dieren niet van hetzelfde eten
kan je gerust hun vijandschap vergeten
maar willen ze wel hetzelfde
dan is het ook altijd ’t zelfde
vechten en doden
zij het om den brode

dat geldt eveneens voor hun lusten en zinnen
als ze toevallig eenzelfde willen beminnnen
dan is er sexualiteit en rivaliteit
gepaard met driftige brutaliteit
dat bestaat bij alle dieren
ze willen gewoon zegevieren

5 augustus 2022

 

Vonk

Een grote houten stoel
gaf een vreemd gevoel
zij stond ernaast
hij was vebaasd
hoe klein ze hierbij leek
alsof hij in een sprookje keek

een klein kind
spelend en goed gezind
kwam naast haar staan
hij was ervan aangedaan
hoe groot ze hierbij leek
alsof hij in een sprookje keek

toen kwam ze naar hem toe
werd verlegen op de koop toe
voelde haar handen op zijn gezicht
en zag wellicht
hoe mooi ze hierbij leek
alsof hij in een sprookje keek

4 augustus 2022

Onverwacht

Een boot op stoom
vaarde op de stroom
aangedreven door grote radwielen
waarboven op het dek hij zou knielen
terwijl tranen onder jawoord op zijn hoofd vielen

algauw was hij beroofd
van die illusie in zijn hoofd
het antwoord was neen op de vraag
want zijn stoomboot vaarde veel te traag
het voelde als een harde stomp in zijn lege maag

3 augustus 2022

Horende doof

Een jongeman met een Rottweiller op ’t terras
mensen schrokken hoe aggressief die wel was
vloog naar elke tafelpoot of been
iereeen keek naar iedereen
krijsten
eisten
één koppel was echter stil
reageerden eerder kil
er was een gebaar
ze keken naar mekaar
deden hun verhaal
met gebarentaal
terwijl ze zo communiceerden
zag je dat ze elkaar observeerden
constant keken ze naar elkaar
volgden de handen van mekaar
luisterden
zonder te kunnen horen
aandachtiger
dan zij die wel kunnen horen

2 augustus 2022

Sereen (Poëzie)

In stilte adem ik de vrede
die ik zo koester
terwijl zorgen van me afglijden
over broosheid
van ruwe gladheid des dagen
met golven
in sier platvloeiend
met luide stilte
tot bruisende rust

1 augustus 2022